La diversitat sexual i de gènere

3 conceptes bàsics

Orientació sexual

L’orientació sexual és l’atracció que sentim per les persones de l’altre sexe (heterosexualitat) o per les persones del mateix sexe (homosexualitat) o per persones de tots dos sexes (bisexualitat).

Identitat de gènere

La identitat de gènere fa referència al fet de sentir-se -internament i individualment- femení o masculí, i que pot coincidir o no amb el sexe assignat en néixer. Comprèn la percepció del propi cos i altres expressions incloent-hi la indumentària, el llenguatge i la gestualitat. La identitat de gènere no és el mateix que l’orientació sexual, i les persones trans es poden identificar com a heterosexuals, bisexuals o homosexuals.

LGTB+

LGTB és l’acrònim que designa les persones Lesbianes, Gais, Trans i Bisexuals. Aquests col·letius estan formats per persones molt diverses i alhora en tant que moviments també tenen objectius diversos, però tots comparteixen les dificultats de viure en un sistema heteropatriarcal en el que les fronteres entre la identitat masculina i la femenina són molt marcades i l’heterosexualitat és la norma.

Vídeos

“Dibuixant el gènere” és un projecte divulgatiu basat en el llibre homònim que té com a objectiu acostar les aportacions dels estudis de gènere a un públic ampli. El projecte està elaborat per Gerard Coll-Planas i Maria Vidal.

“Dibuixant el gènere” és un projecte divulgatiu basat en el llibre homònim que té com a objectiu acostar les aportacions dels estudis de gènere a un públic ampli. El projecte està elaborat per Gerard Coll-Planas i Maria Vidal.

“Dibuixant el gènere” és un projecte divulgatiu basat en el llibre homònim que té com a objectiu acostar les aportacions dels estudis de gènere a un públic ampli. El projecte està elaborat per Gerard Coll-Planas i Maria Vidal.

“Dibuixant el gènere” és un projecte divulgatiu basat en el llibre homònim que té com a objectiu acostar les aportacions dels estudis de gènere a un públic ampli. El projecte està elaborat per Gerard Coll-Planas i Maria Vidal.