La diversitat sexual i de gènere

3 conceptes bàsics

Orientació sexual

Tendència d’una persona a sentir una atracció afectiva i/o sexual per una altra persona o persones

Identitat de gènere

La identitat de gènere té a veure amb la percepció subjectiva que una persona té sobre si mateixa en relació al seu propi gènere, que pot o no coincidir amb el seu sexe biològic.

 

 

Expressió de gènere

Manera que tenim de mostrar-nos al món i inclou la forma de xerrar, la forma de vestir, els nostres gests, com ens movem, com ocupam l’espai, quins són els nostres gusts, etc.

Campanyes de sensibilització

‘LGTBIfòbies, ni a Sant Boi ni enlloc’. Campanya de l’Ajuntament de Sant Boi per commemorar el Dia Internacional contra les Lgtbifòbies (any 2021). Vídeo per reconèixer i visibilitzar les actuacions que entitats i centres educatius del municipi estan portant a terme per promoure la igualtat i la no-discriminiació per raó d’orientació sexual i identitat de gènere.

Lesbianes històriques. Vídeo commemoratiu del Dia Internacional de la Visibilitat Lèsbica 2021.

Campanya Dia Internacional per a la Despatologització Trans 2020.