FONS DOCUMENTAL

 

El Punt d’Informació i Assessorament LGTBI+  disposa d’un fons documental amb servei de préstec amb més de 2.000 documents en diferents formats (llibres, revistes, DVD, etc.), especialitzats en temes de gènere i LGTBI+.

Aquest fons es troba a l’edifici Can Jordana i és a l’abast de totes aquelles persones que estiguin interessades a aprofundir en els temes, tinguin curiositat i/o necessitin documentació especialitzada per realitzar estudis o recerques.

Disposem també d’un fons documental de contes i llibres de lectura no sexistes per a infants i joves. Aquest fons reuneix més de cent exemplars per tal de promoure la transmissió de rols i identitats lliures d’estereotips sexistes i tradicionals, així com per visibilitzar la diversitat afectiva i sexual a través dels diferents models de família.

Catàleg de llibres per a persones adultes

Catàleg de llibres infantils i juvenils

Normativa d’ús