Sant Boi és diversa

A través d’un qüestionari realitzat sobre la ciutadania de Sant Boi, del 27 de març fins al 31 de maig de 2017, s’han extret els resultats següents:

Sant Boi de Llobregat, com tants altres municipis, no és un territori en el que es produeixin moltes situacions de discriminació, però tampoc no és un espai en el que la diversitat sigui visible, reconeguda i acollida. En molts casos s’explica que evitar la discriminació per raó de diversitat sexual o de gènere passa per invisibilitzar la pròpia afectivitat, sexualitat i identitat.

En aquest punt cal que ens preguntem en quina situació viuen aquelles persones que no poden o no volen fer aquest exercici: les persones visiblement trans, les dones bisexuals o lesbianes i els homes gais que mostren públicament la seva afectivitat o les persones amb una expressió de gènere que no es correspon amb la identitat assignada.