DIA DE LA VISIBILITAT INTERSEXUAL

26 d'octubre de 2020

Avui, 26 d’octubre, es commemora el Dia de la Visibilitat Intersex, una jornada de rebuig contra la discriminació de les persones intersexuals i de lluita pel dret a l’integritat corporal, l’autonomia física i l’auto-determinació.

En tot el món, nadons, infants i adolescents intersex es veuen sotmesos a cirurgies, tractaments hormonals i altres procediments mèdicament innecessaris per tal d’adaptar la seva aparença a les expectatives de la societat sobre els cossos femenins i masculins. Aquests procediments, que es porten a terme sense el consentiment ple, lliure i informat de la persona, són violacions de drets humans fonamentals.

 

https://intersexday.org/es/