Campanya Sant Boi és diversa

“Sant Boi és diversa” és una campanya que l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat va posar en marxa l’any 2017  amb l’objectiu de sensibilitzar sobre  la diversitat sexual, afectiva i de gènere existent a la nostra ciutat.

Un dels objectius principals de la campanya va ser l’elaboració d’un  diagnòstic, a partir del qual poder impulsar propostes polítiques que ajudin a visibilitzar el col·lectiu LGTBI (persones lesbianes, gais, bisexuals i transsexuals) al municipi. Aquesta informació ha permès marcar els àmbits prioritaris a actuar i ha estat útil pel disseny del pla d’acció.

A través d’un qüestionari realitzat sobre la ciutadania de Sant Boi, del 27 de març fins al 31 de maig de 2017, es van extreure els resultats següents:

Sant Boi de Llobregat, com tants altres municipis, no és un territori en el que es produeixin moltes situacions de discriminació, però tampoc no és un espai en el que la diversitat sigui visible, reconeguda i acollida. En molts casos s’explica que evitar la discriminació per raó de diversitat sexual o de gènere passa per invisibilitzar la pròpia afectivitat, sexualitat i identitat.

En aquest punt cal que ens preguntem en quina situació viuen aquelles persones que no poden o no volen fer aquest exercici: les persones visiblement trans, les dones bisexuals o lesbianes i els homes gais que mostren públicament la seva afectivitat o les persones amb una expressió de gènere que no es correspon amb la identitat assignada.