I Pla per a la diversitat afectiva, sexual i de gènere

Al febrer de 2020 es va aprovar el I Pla per a la diversitat afectiva, sexual i de gènere de Sant Boi (2020-2024), amb l’objectiu de promoure el respecte sobre la diversitat afectiva, sexual i de gènere de tota la població, prevenir les discriminacions per raó d’orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere i garantir els drets de les persones LGTBI+.

El Pla inclou mesures com incorporar un tercer vestuari als equipaments esportius nous, organitzar més tallers i xerrades sobre temàtica LGTBI als centres educatius, habilitar lavabos amb neutralitat de gènere als edificis municipals o promoure el canvi de nom a la targeta sanitària o al carnet de la biblioteca.

El document planteja incorporar aquesta perspectiva de diversitat en totes les àrees de la política municipal i cerca la implicació del conjunt de la societat local per seguir construint una ciutat lliure de discriminacions.

PLA PER LA DIVERSITAT SEXUAL I DE GÈNERE DEL BAIX LLOBREGAT

El Pla per diversitat sexual i de gènere del Baix Llobregat 2020 – 2024, és el full de ruta de les polítiques públiques que s’hauran de desenvolupar a la comarca en els propers anys per a possibilitar la promoció de la igualtat i la no discriminació de les persones LGTBI.
El Pla ha estat elaborat entre l’octubre de 2019 i el juny de 2020, impulsat i coordinat per la Taula Comarcal LGTBI, amb la participació de tots els ajuntaments de la comarca i el suport de la Diputació de Barcelona.
El procés d’elaboració del Pla s’ha estructurat en tres fases: diagnosi, pla d’acció i redacció, amb diversos espais i grups de participació d’ajuntaments, entitats i persones LGTBI.