Protocol agressions sexistes i lgtbifòbies a festes majors

Les violències masclistes i lgtbifòbies es produeixen arreu, tant a l’espai públic com al privat. Els entorns d’oci i nocturns són espais on també es produeixen aquests tipus d’agressions.

La ciutat de Sant Boi no pot tolerar cap actitud o conducta sexista ni cap agressió per motiu de gènere i/o orientació afectivosexual. Des de l’Ajuntament treballem en aquesta línia des de fa dècades, juntament amb el moviment feminista del nostre país. Per tal de fer-ho efectiu, el protocol d’actuació davant les agressions sexistes a la festa major i altres esdeveniments de la ciutat ens serveix per donar una resposta a qualsevol mena d’agressió sexista.

D’acord amb la moció presentada el 20 d’octubre de 2016 i aprovada per unanimitat al Ple municipal, l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat va assumir el compromís i la responsabilitat social i política d’erradicar tota classe de violències masclistes a la ciutat, i va acordar la proposta d’elaborar un protocol contra les agressions sexistes i lgtbifòbies a la festa major i altres esdeveniments festius.

Des de la Festa Major de l’any 2017 existeix un Punt Lila (punt informatiu i d’atenció) per a qualsevol persona que s’hi vulgui adreçar. Aquest servei està disponible a la festa major, al Festival Altaveu i al Concert de la Puríssima.

El protocol serveix per donar una resposta col·lectiva a les agressions sexistes, construir espais de seguretat, visibilitzar la condemna davant les actituds i conductes masclistes i, en definitiva, garantir unes festes lliures d’agressions sexistes i LGTBIfòbiques.