DIA INTERNACIONAL D’ACCIÓ PER LA DESPATOLIGITZACIÓ TRANS

20 d'octubre de 2019

Avui 20 d’octubre es celebra en tot el món el Dia Internacional d’Acció per la Despatologització Trans, en el marc de la campanya Stop Trans Pathologization (STP), una iniciativa activista internacional que treballa per la eliminació de totes les categories diagnòstiques que afecten d’una u altra manera a les persones trans.

L’any 1990 l’Organització Mundial de la Salut (OMS) va treure del catàleg de malalties les persones homosexuals, final dels arguments biologistes en els quals es fomentava la discriminació i estigmatització per motius d’orientació sexual.

Les persones trans, però, no van tenir el mateix reconeixement. No ha estat fins l’any 2018 quan aquesta organització  ha exclòs la transsexualitat del capítol de malalties mentals de la Classificació internacional de malalties (CIE), catalogant-la ara dins el llistat de comportaments sexuals (mantenint-la dins la classificació per tal que el sistema sanitari, tant públic com privat, reemborsi el tractament, tenint en compte que en molts països és necessari que la diagnosi mèdica estigui inclosa a la llista).

Tot i que  l’any 2016, a Catalunya es va aprovar un nou model de salut que no considera la transsexualitat una patologia, encara queda molt camí per tal que les identitats trans arribin a considerar-se una expressió més de la diversitat humana.

L’Ajuntament de Sant Boi se suma a les reivindicacions del Dia d’acció per la despatologització trans, defensant el dret de totes les persones a poder viure una sexualitat, identitat i expressió de gènere lliures de discriminacions. Per aquest motiu, durant tot el cap de setmana, la bandera del moviment trans penjarà del balcó del consistori.

PRIMER PLA PER LA DIVERSITAT SEXUAL, AFECTIVA I DE GÈNERE PER A LA CIUTAT

Aquest mes d’octubre, en el marc de la   commemoració del Dia Internacional d’Acció per la Despatologització Trans, s’ha iniciat l’elaboració del primer Pla per la diversitat sexual, afectiva i de gènere per a la ciutat, un pla que permetrà establir els objectius i les línies d’actuació que hauran de guiar l’acció municipal en les polítiques LGTBI.

En la seva elaboració estan participant entitats, agents del territori, ciutadania i personal tècnic de l’Ajuntament, per tal de garantir que les polítiques sobre diversitat sexual, afectiva i de gènere arribin als diferents contexts i accions socials.