OCTUBRE TRANS

16 d'octubre de 2021

L’Assemblea General de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) va decidir el 17 de maig de 1990, just ara fa tres dècades,  retirar l’homosexualitat com a malaltia mental del CIE (Classificació Internacional de Malalties) però va afegir un nou trastorn que, fins llavors, no constava en el llistat de malalties mentals: la transsexualitat.  És a dir, passava a considerar com a malaltia mental totes aquelles persones que no tenen una concordança entre el seu sexe i el seu gènere.

No va ser fins el 2018 que l’Organització Mundial de la Salut (OMS) va treure del catàleg de malalties mentals (ICD-11) la transsexualitat, però la va incloure en un epígraf com a “incongruència de gènere” , categoria no exempta de debat però que afavoreix l’accés de les persones trans al sistema de salut.  Està previst que el canvi entri en vigor amb la nova edició del catàleg l’any 2022.

En el nostre context, l’aprovació de la Llei 11/2014, de 10 d’octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia del Parlament de Catalunya ha permès, per exemple, utilitzar el nom sentit en documents públics (targeta sanitària, universitats, biblioteques, etc.), l’aprovació d’un nou model de salut despatologitzador i la creació del Servei Trànsit per part del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya o la Xarxa de Serveis d’Atenció Integral (SAI), entre altres.

Sant Boi  va aprovar l’any 2020 el primer Pla per a la Diversitat sexual, afectiva i de gènere, amb l’objectiu que es garanteixin les llibertats individuals i col·lectives i tothom puguin viure, estimar i ser com vulgui.

Per a commemorar el Dia Internacional per a la Despatologització Trans, la bandera del moviment trans romandrà desplegada al balcó de l’Ajuntament i s’il·luminarà la façana al vespre.

RECURSOS SOBRE TEMÀTICA TRANS

Al fons documental del Centre de Recursos i Documentació de les Dones trobareu llibres per reflexionar i aportar  coneixement entorn la transsexualitat i dels diversos aspectes que componen aquesta realitat. Podeu fer servir. Podeu fer servir el servei de préstec per consultar tots els documents disponibles.

També us convidem a llegir el document d’ILGA WORLD: Informe de mapeo legal trans publicat el 30 de setembre de 2020 que analitza com les lleis en diferents països reconeixen els drets de les persones trans per a poder canviar les seves dades personals en els seus documents oficials.

Per últim, us podeu descarregar el dossier temàtic sobre transsexualitat, elaborat per  Dixit Centre de Documentació de Serveis Socials, on podreu trobar monografies, articles de revistes i recursos sobre aquesta temàtica.