OCTUBRE TRANS

4 d'octubre de 2018

El 20 d’octubre es celebra el Dia Internacional d’Acció per a la Despatologització Trans, una iniciativa de la plataforma STP, Stop Trans Patholigization, que des de l’any 2009 reivindica, entre altres objectius, la eliminació de totes les categories diagnòstiques que afecten d’una u altra manera a les persones trans.

En els últims anys s’han portat a terme alguns avenços legislatius i recentment l’Organització Mundial de la Salut (OMS) ha publicat la 11a versió de la Classificació Internacional de Malalties (CIE) on s’exclou la transsexualitat de la llista de trastorns mentals, un gran assoliment per a les persones trans*. Cal destacar que a la darrera actualització de la CIE l’any 1990, tot i que es va excloure l’homosexualitat de la llista de malalties mentals, la transsexualitat encara va quedar inclosa a l’epígraf “Salut mental i desordres” sota la denominació de “disfòria de gènere”, classificació vigent fins que la nova edició de la CIE s’aprovi a l’Assamblea Mundial de la Salut l’any 2019.

Encara que la transsexualitat deixarà de considerar-se una malaltia mental, queda molt per arribar a la seva despatologització total. De fet, la transsexualitat no desapareix de la CIE, sinó que passarà a formar part d’un nou epígraf denominat “condicions relatives a la salut sexual” i es denominarà “incongruència de gènere”.

La reivindicació principal de les persones trans és, precisament, la despatologització total de la transsexualitat, és a dir, que arribi a considerar-se una expressió més de la diversitat humana i, d’aquesta manera, aconseguir un canvi de model en l’atenció sanitària, actualment molt enfocat a les modificacions corporals concebudes com el “tractament” adequat a un “trastorn diagnosticat”.

ACTIVITATS PROGRAMADES

20 D’OCTUBRE. DIA INTERNACIONAL D’ACCIÓ PER LA DESPATOLOGITZACIÓ TRANS

  • Desplegament de la bandera trans* al balcó de l’Ajuntament i il·luminació de la façana amb les llums de l’arc de Sant Martí.
  • Ponència per part de Gina Serra i Joana López, reivindicant la despatologització de les identitats trans: “Identitats i lluites comunes”. A les 12.30h al Casal de Marianao de Sant Boi de Llobregat (c/Miquel, 2). Organitza: Sant Boi en Positiu TransVih