Treball, Afers Socials i Famílies posa en marxa un nou servei d’atenció i orientació laboral per a persones trans a les oficines del SOC

22 d'abril de 2021

El SOC del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies posa en marxa un nou servei d’acompanyament, orientació i inserció laboral específic i personalitzat per a persones trans a través de les Oficines de Treball.

El nou servei assegura la presència en 8 Oficines de Treball (Tarragona Centre, Amposta, Lleida, Tremp, Figueres, Vic, Terrassa-Edisson i Sant Feliu de Llobregat) d’una persona professional de referència que oferirà atenció a les persones trans. Aquests professionals han rebut formació per conèixer les necessitats específiques en matèria d’ocupació d’aquest col·lectiu i facilitar-los eines, recursos i una atenció i acompanyament personalitzat. L’objectiu és garantir que les persones trans puguin exercir els seus drets a l’ocupabilitat en millors condicions i des de la no discriminació.

El dispositiu actuarà de manera coordinada amb la xarxa pública SAI de serveis d’atenció integral LGTBI de Catalunya, de manera que la xarxa SAI podrà fer derivacions a les oficines del SOC i viceversa.

Més informació aquí.