TROBADA D´INTERCANVI DE CONEIXEMENT ENTRE ENTITATS I ASSOCIACIONS LGBTI I LA XARXA DE SERVEIS D´ATENCIÓ INTEGRAL LGBTI DE CATALUNYA

8 d'octubre de 2018

Dissabte 6 d’octubre es va celebrar a la Casa del Mar de Barcelona la primera trobada d’intercanvi de coneixement entre entitats LGTBI de Catalunya i la Xarxa de Serveis d’Atenció Integral LGTBI (SAI), organitzada per la Direcció General d’Igualtat de la Generalitat de Catalunya.

La trobada, en la que van participar una trentena d’entitats LGTBI i de SAIS locals i comarcals, tenia com a objectiu la possibilitat d’establir sinèrgies i col·laboracions a través del coneixement mutu per tal d’enriquir les polítiques públiques i donar un més bon servei a la ciutadania.

El Punt d’Informació i Assessorament LGTBI de Sant Boi va participar en aquest acte, presentant a totes les entitats presents les accions que des del nostre municipi s’estan portant a terme en relació a les polítiques LGTBI.